Logo biura rachunkowego EAS Biuro Rachunkowe

Usługi podstawowe

 • biuro online,
 • elektroniczny obieg i przechowywanie dokumentów,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie uproszczonej księgowości (KPiR, ryczałt ewidencjonowany),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje i deklaracje dotyczące podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji/zeznań podatkowych w podatku dochodowym (CIT lub PIT),
 • wysyłka deklaracji drogą elektroniczną,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego,
 • przygotowywanie list płac, umów o pracę i cywilno-prawnych, świadectw pracy,
 • przygotowanie deklaracji ZUS i podatkowych w zakresie płac,
 • prowadzenie akt osobowych

Usługi dodatkowe

 • pomoc w tworzeniu i aktualizacji polityki rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań i raportów,
 • przygotowywanie umów,
 • kontrola stanu należności i zobowiązań,
 • wysyłka potwierdzeń sald,
 • konsultacje rachunkowo-podatkowe,
 • pomoc w zakładaniu firmy,
 • uczestnictwo w czasie kontroli Klienta,
 • szkolenia BHP,
 • księgowość w siedzibie klienta,
 • odbiór dokumentów na terenie Warszawy i okolic itp.
Go to top of page