Logo biura rachunkowego EAS Biuro Rachunkowe

Co możemy Państwu zaoferować?

Usługi podstawowe

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie uproszczonej księgowości (KPiR, ryczałt ewidencjonowany),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje i deklaracje dotyczące podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji/zeznań podatkowych w podatku dochodowym (CIT lub PIT),
 • wysyłka deklaracji - drogą elektroniczną lub pocztą,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego,
 • przygotowywanie list płac, umów o pracę i cywilno-prawnych, świadectw pracy,
 • przygotowanie deklaracji ZUS i podatkowych w zakresie płac,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Usługi dodatkowe

 • pomoc w tworzeniu i aktualizacji polityki rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS i NBP,
 • kontrola stanu należności i zobowiązań,
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty,
 • wysyłka potwierdzeń sald,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowywanie deklaracji dla PFRON,
 • kontakt z urzędem skarbowym i ZUS,
 • obsługa kontroli podatkowych,
 • odbieranie dokumentów itp.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Go to top of page